Η επιχείρηση ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ που εδρεύει στην Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας».Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε., για την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 11.000,00€, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 11.000,00€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εξοπλισμός ΤΠΕ
  • Λογισμικό
  • Άυλες Δαπάνες


Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • την ψηφιακή ανάπτυξή της
  • βελτίωση των καθημερινών της διεργασιών
  • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες

Η εταιρεία LOGISTICS CENTER LTD με έδρα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται από το 2000, με κύρια δραστηριότητα τις μεταφορές εμπορευμάτων.

Διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. για μεταφορές διαφόρων τύπων container και άλλων φορτίων. Οι αποθηκευτικές μας εγκαταστάσεις 2500 τ.μ. βρίσκονται εντός της Ελεύθερης Ζώνης σε μικρή απόσταση από το container terminal και τις υπόλοιπες προβλήτες συνδυάζοντας όλα τα επίγεια μέσα.

Επίσης η άριστη οργάνωση του εκτελωνιστικού τμήματος της εταιρείας μας πετυχαίνει την διεκπεραίωση των τελωνιακών εγγράφων σε ελάχιστο χρόνο.